16,00 + Anna i Stanisław Jaworscy oraz zm.z rodz.

16,30 Różaniec + Litania do NSJ

17,00 + Zdzisław Zamłynny

17,30 + Gregorianka[19]

SOBOTA (07.10.2023) I Sobota Miesiąca

PIĄTEK (06.10.2023)  I Piątek Miesiąca

8,00 + Anna[r],Aleksander,Józef,Jan,Ireneusz,Leszek,Mariusz,Katarzyna,Celina Król

10,00 + Alina[15r],Jan Abramek oraz zm.Abramków i Moniakowskich

10,00 + Gregorianka[21]

11,30 + Roman,Janina,Franciszek Grzywna,Genowefa,Tadeusz,Henryk Paraszczuk,Janina,

Jan Piziórnych

16,30 Różaniec

17,00 + Wiesława[29r],Michał]16r],Zbigniew Jeniec oraz zm.Jeńców i Filozofów

16,00 + Mieczysław Lewak[2m od rodz.Holuków]

16,30 Różaniec

17,00 + Janina Poliszuk[3m od rodz.p.Czerwińskiej]

17,30 + Gregorianka[18]

8,00 + Gregorianka[20]

Różaniec + Nabożeństwo

16,30 + Czesława[7r] i Stanisław Jaruga oraz zm.z rodz.

17,00 + Edward Wrona[25r],Patryk Kozara i zm.z rodz.

16,00 + Bartosz Kraszewski[8r]

16,30 Różaniec

17,00 + Władysław Domaciuk[15r]

17,30 + Kazimierz Podkański[7r]

18,00 + Gregorianka[17]

16,00 + Mirosława[5r],Tadeusz[35r],Mieczysław Szopa,Teresa Godlewska[im]

16,30 Różaniec

17,00 + Tadeusz Pierepienko[11r]

17,30 + Gregorianka[16]

16,00 + Weronika Dudzik

16,30 Różaniec

17,00 + Leokadia Kasperek[3m od Kółka R Jana Chrzciciela]

17,30 O błogosławieństwo Boże dla Barbary Lasoty[60r urodz]

18,00 + Gregorianka = Aleksandra Szalewska[15]

        PONIEDZIAŁEK (02.10.2023) 

PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ ZADUSZNY  (2.11.2020)

Intencje mszalne

Kontakt

Galeria

Grupy parafialne

Duszpasterze

Sakramenty

Liturgia i nabożeństwa

Intencje mszalne

Parafia p.w.

Podwyższenia Krzyża Świętego

w Rejowcu Fabrycznym

Księga intencji

WTOREK (03.10.2023) 

ŚRODA (04.10.2023) 

CZWARTEK (05.10.2023)

 XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA  (08.10.2023)

Kontakt

ul. Jana Pawła II 5

22-170 Rejowiec Fabryczny

Tel.: 500 559 877

parafia@parafiarejowiecfabr.pl

Nr konta parafii

Bank PEKAO S.A. 

39 1240 2223 1111 0010 7078 6661

ul. Jana Pawła II 5

22-170 Rejowiec Fabryczny