ul. Jana Pawła II 5

22-170 Rejowiec Fabryczny

39 1240 2223 1111 0010 7078 6661

Bank PEKAO S.A. 

Nr konta parafii

parafia@parafiarejowiecfabr.pl

Tel.: 729 656 863

ul. Jana Pawła II 5

22-170 Rejowiec Fabryczny

Kontakt

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (09.10.2022)

SOBOTA (08.10.2022) 

I PIĄTEK MIESIĄCA (07.10.2022) 

CZWARTEK (06.10.2022) 

ŚRODA (05.10.2022)

WTOREK (04.10.2022)

Księga intencji

Parafia p.w.

Podwyższenia Krzyża Świętego

w Rejowcu Fabrycznym

Intencje mszalne

Liturgia i nabożeństwa

Sakramenty

Duszpasterze

Grupy parafialne

Galeria

Kontakt

Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ ZADUSZNY  (2.11.2020)

PONIEDZIAŁEK (03.10.2022) 

16,00 + Mirosława [4r],Tadeusz[34r],Mieczysław z rodz.Szopa,Teresa Godlewska[im]

16,30 Różaniec

17,00 + Teresa Pierepienko[10r]

16,00 + Stanisława i Stanisław Dendera i zm.z rodz.Pidenków

16,30 Różaniec

17,00 + Władysław Domaciuk[14r]

17,30 + Lucyna[2r],Bolesław[32r] Kucharscy oraz zm.Wdowiczów i Kucharskich

16,00 + Bartosz Kraszewski [7r]

16,30 Różaniec

17,00 + Kazimierz Podkański[6r]

17,00 + Mieczysław Szokaluk[2m od wspólnoty z Chełma]

16,00 + Anna i Stanisław Jaworscy oraz zm.z rodz.

16,00 + Marek Lipko[7dz po pog]

16,30 Różaniec

17,00 + Danuta[1r],Aleksander,Kazimierz Lipiński oraz zm.Czupryńskich,Pugowskich,

Bergicz

17,00 + Zdzisław Zamłynny[2m od rodz.Psujów]

16,00 + Czesława[6r],Stanisław Jaruga i zm.z rodz.

16,30 Różaniec

17,00 + Edward Wrona[24r],Patryk Kozara i zm.z rodz.

17,30 + Katarzyna[16r],Wacław,Kazimierz,Maria,Jan Patra oraz zm.Patrów i Sysów

16,00 + Witold Bedliński[2m od sąsiadów z bl.]

16,00 + Andrzej Błaś [od żony i córki]

16,30 Różaniec i Nabożeństwo I Piątku

17,00 + Walenty,Ryszard,Kazimiera,Zofia Zalichta

17,30 + Kazimierz Praczuk[30dz]

8,00 + Alina Abramek[14r] i zm.z rodz.

10,00 + Anna[r],Aleksander,Józef,Jan,Ireneusz,Leszek,Katarzyna z rodz.Królów i Sysów

11,30 + Roman,Janina,Franciszek Grzywna,Genowefa,Tadeusz,Henryk Paraszczuk,

Janina i Jan Piziurni

16,30 Różaniec

17,00 + Czesława i Władysław Leszczyńscy