16,00 + Maria Masiuk oraz zm.Wołoszuków i Protasów

16,30 Majówka

17,00 + Maria Sobczyńska i Czesława Czaus

SOBOTA (27.05.2023)

PIĄTEK (26.05.2023) 

8,00 + Beata Marczewska [z okazji Dnia Matki]

10,00 + Jan,Stanisława,Zofia Iwaniuk oraz zm.Iwaniuków i Kociubów

11,30 + Kazimiera Marcinek[z okazji Dnia Matki]

16,30 Majówka

17,00 + z rodz.Kurzyńskich

16,00 + Andrzej Błaś [urodz]

16,30 Majówka

17,00 + Helena,Adam,Józef Pietrykowscy,Piotr Karpiński

16,00 + Janina Miszczuk [30dz]

16,00 + Józef,Wiktoria,Jan,Marian Stojańscy

16,30 Majówka

17,00 + Jerzy[1r],Tadeusz[10r],Paulina[40r] Zduńczuk

17,00 + Walentyna Gałaś[3r] i zm.z rodz.Gałasiów,Iżewskich,Fierlów

16,00 + Tadeusz Niewiadomski [7dz po pog]

16,30 Majówka

17,00 + Franciszek Jaroszyński[5r],Kornatowskich,Bowsunowskich,Łozińskich,Bławuckich

16,30 Majówka

17,00 + Kasia Koper[18r]

17,00 + Stanisław[10r] i Ewa[4r] Zduńczuk oraz o zdrowie dla Stanisławy Zduńczuk

16,00 + Bronisława i Władysław Romaniuk,Jerzy,Eugenia,Ryszard,Wanda Błaszczuk

16,30 Majówka

17,00 + Halina [15r],Adela,Henryk,Jan,Józef,Daniela Glanc,Stanisława i Jan Lis

17,00 + Mirosław Maliński [3m od prac.Cementowni]

        PONIEDZIAŁEK (22.05.2023)

PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ ZADUSZNY  (2.11.2020)

Intencje mszalne

Kontakt

Galeria

Grupy parafialne

Duszpasterze

Sakramenty

Liturgia i nabożeństwa

Intencje mszalne

Parafia p.w.

Podwyższenia Krzyża Świętego

w Rejowcu Fabrycznym

Księga intencji

WTOREK (23.05.2023) 

ŚRODA (24.05.2023) 

CZWARTEK (25.05.2023) 

 NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (28.05.2023)

Kontakt

ul. Jana Pawła II 5

22-170 Rejowiec Fabryczny

Tel.: 729 656 863

parafia@parafiarejowiecfabr.pl

Nr konta parafii

Bank PEKAO S.A. 

39 1240 2223 1111 0010 7078 6661

ul. Jana Pawła II 5

22-170 Rejowiec Fabryczny